BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ HUKUK DAİRELERİ’NİN KESİN NİTELİKTEKİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK KARAR

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7.Hukuk Dairesinin 09.07.2020 tarihli ve 2020/82 muhabere sayılı yazısıyla; 7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ na eklenen ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 5/A maddesi ile “Kanunun 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. “hükmü uyarınca ticari dava niteliğinde ki icra takibinde itirazın iptali istemli davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvuru dava şartının uygulanması konusunda farklı Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri arasında benzer olaylarda ki kesin nitelikteki kararlar arasında değişik uygulamalar yapıldığı ve uyuşmazlığın giderilmesi zorunluluğu doğduğu gerekçesi ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunca uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay’ın ilgili dairesinden karar alınması için gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Talep üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesince uyuşmazlığın giderilmesine yönelik 2020/ 1943 E.2020/452 K. Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile 04.12.2020 tarihinde “ticari nitelikteki itirazın iptali davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna ve arabulucuya başvurulmuş olmasının HMK’nın 114/2 ve TTK’nın 5 A maddeleri gereği dava şartı olduğuna” 04.12.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Böylece benzer olaylarda farklı Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri arasındaki içtihat farklılığının giderilmesi sağlanmıştır.

Kararı görmek için tıklayınız

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım