Çalışma Saatleri - 9:00 - 18:00,Cumartesi - 9:00 - 14:00
Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6Kadıköy, İstanbul

Tag: arabuluculuk

Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İmzalanan Anlaşma Belgesinin Niteliği Nedir? Vergi ve Harç Bakımından Avantajları Nelerdir?

Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İmzalanan Anlaşma Belgesinin Niteliği Nedir? Vergi ve Harç Bakımından Avantajları Nelerdir?

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun  “Tarafların anlaşması” başlığı altında düzenlenmiş olan  18.maddesi ile arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarca düzenlenebilecek anlaşma belgesinin kapsamı, şekli ve sonuçları belirlenmiştir. İlgili madde ile arabuluculuk faaliyetinin niteliği gereği, anlaşmaya varılması hâlinde  sıkı kurallar konulmamıştır. Anlaşmanın kapsamı ve şekli, taraflarca serbestçe…

Devamını Okuyun

2021 Yılı  Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2021 yılı  Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ile 2021 yılında  arabuluculuk faaliyetleri için ödenecek ücret belirlenmiştir. Yayınlanmış ücret tarifesi 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Ücret tarifesinin 2.maddesinde yer aldığı üzere; bu tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine…

Devamını Okuyun

Ticari Arabuluculuk İtirazın İptali İçtihadı Birleştirme Kararı

Ticari Arabuluculuk İtirazın İptali İçtihadı Birleştirme Kararı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ HUKUK DAİRELERİ’NİN KESİN NİTELİKTEKİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK KARAR Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7.Hukuk Dairesinin 09.07.2020 tarihli ve 2020/82 muhabere sayılı yazısıyla; 7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ na eklenen ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 5/A maddesi ile…

Devamını Okuyun

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları

Ülkemizde arabuluculuğa ilişkin yasal düzenlemelerin oluşması ile birlikte Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Arabuluculuk Kurulu tarafından Mart 2013 tarihinde gözden geçirilerek  “Türkiye Arabulucular Etik Kuralları” kabul edilmiştir. Bu kurallar arabuluculuğa ilişkin mesleki kuralları belirlemektedir. Arabulucular Etik Kuralları, arabuluculuk…

Devamını Okuyun

Arabuluculukta Yetki İtirazı

Arabuluculukta başvuru işçi-işveren uyuşmazlıklarında karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, ticari  uyuşmazlıklarda ise  uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna yapılır. Arabuluculuk  bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Uyuşmazlık…

Devamını Okuyun

Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi

Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi

Arabuluculuk esnek bir  çözüm yöntemidir ve önemli olan tarafların ne istediğidir. Her arabuluculuk süreci kendi içinde farklılık gösterir. Ancak sürecin başlamasına ve işleyişine yönelik kurallar belirlenmiştir. Öncelikle arabuluculuk sürecinin başlaması için her iki tarafında iradesinin mevcut olması gerekir. Arabulucuya gitmek isteyen taraf diğer tarafı arabuluculuğa…

Devamını Okuyun

Türkiye’de Arabuluculuğun Tarihi ve Uygulanması

Türkiye’de Arabuluculuğun Tarihi ve Uygulanması

Türkiye’de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmazlık çözümü” yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere “arabulucu” unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır. Türkiye’ de ilk…

Devamını Okuyun

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım