TÜKETİCİ  UYUŞMAZLIKLARI

28.07.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6502 sayılı TKHK madde 73/A ile tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilmekle birlikte aşağıda yazılı uyuşmazlıklar kapsam dışı tutulmuştur.

  • Hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar
  • Hakem heyeti kararlarına itiraz
  • İhtiyati tedbir kararların alınması
  • Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması
  • Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması,
  • Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım