Tahkim taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeler yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir.

Tahkim sonucunda verilen hakem kararları, mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler.

Tahkim, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkim ile ilgisi olmayan kişilerin uyuşmazlık, bu uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenir.

UNCITRAL model kanunun uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesine taraf olan Türkiye milletlerarası bir tahkim için gerekli hukuki düzenlemelere sahiptir.

Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası mümkündür. Taraflar uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler.

Adran Arabuluculuk Merkezi bir tahkim merkezi olmamakla birlikte bünyesindeki uzman hukukçular hakem olarak uyuşmazlık çözümünü sağlayabilir.

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım