Paket Tur Sözleşmeleri ilk defa 06.03.2003 tarihinde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun da yapılan değişiklikle 6C maddesi olarak kanunda düzenlenmiştir.

13.06.2003 tarihinde bu kanuna  dayanılarak hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulamaları, Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu tarihten çok sonra 07.11.2013 tarihli 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş, paket tur sözleşmeleri ile ilgili 2003 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Paket Tur Sözleşmeleri yeme içme, ulaşım, konaklama, rehberlik, gezi, kiralama gibi bir çok edimi barındıran bir sözleşme olması sebebiyle diğer sözleşmelerden farklılık göstermektedir. Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere paket tur sözleşmesi bir çok hizmeti bünyesinde barındıran karma nitelikli bir sözleşme görünümündedir. Paket Tur Sözleşmesi ulaştırma yönüyle taşıma sözleşmesi, konaklama yönüyle kira sözleşmesi ve kararlaştırılan bedel yönüyle de satış sözleşmesine ilişkin unsurları içermektedir.

Paket Tur Sözleşmeleri 6502 Sayılı Kanun’un 51.maddesinde tanımlanmıştır. Paket Tur Sözleşmesi paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisini birlikte her şeyin dahil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaad edildiği ve hizmetin 24 saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir. Paket tur sözleşmeleri ulaştırma, konaklama ve ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm  hizmetlerini kapsamaktadır.

Paket Tur Yönetmeliği ile uygulamada sıklıkla görülen tur iptalleri, tur programı ve fiyatlardaki değişikliklere karşı tüketiciye bir koruma sağlanmış ve kanuna bağlı olarak tüketicinin menfaati daha ön planda tutulmuştur. Ancak yönetmelik bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde yetersiz kalmıştır.

Bu ihtiyaç uygulamada, Almanya ve diğer Avrupa Ülkelerinde seyahat acenteleri tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen “Frankfurter Tabelle”nin tercüme edilmesiyle hazırlanan  TÜRSAB Turizim Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi) ile giderilmeye çalışılmıştır. Tüketici haklarını içeren bu çizelge Kütahya’da yapılan bir genişletilmiş TÜRSAB BYK toplantısında kabul edildiği için Kütahya Çizelgesi adını almıştır.   TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Degerlendirme Çizelgesi, seyahat acentelerinin paket turlarında tüketicilere taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik olması hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir. Kütahya çizelgesi 1995 yılında hazırlanmaya başlanmış, 1997 yılında şekillendirilmiş ve  en son halini 1999 yılında almıştır. Mahkeme kararlarında, bilirkişi raporlarında, tur bedelinden indirim ve iade durumlarında kriter olarak kullanılmıştır.

Seyahat Acenteliği hizmetlerine katılma amacı gezmek ve dinlence olabileceği gibi, ticari, dini, eğitim, sağlık, toplantı, sportif ya da kültürel bir nedene dayalı da olabilir. Bu haller, çizelgenin uygulanmasını engellemez.

Çizelge, taraflardan ürün sunucusunun ve satıcısının seyahat acentesi, diğer tarafın ürünü satın alan ve hizmetten yararlanan (tüketici ) olduğu olaylara ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde uygulanır. Hizmetin başkası adına satın alınması, hizmeti satın alan kişi ile hizmete katılan kişinin farklılığı halinde, tüketici sıfatı hizmetten faydalanan kişiye aittir.

TÜRSAB Tahkim Kurulu ya da Tüketici Komisyonları, kendilerine iletilen tüketici taleplerini değerlendirmede bu Çizelge hükümlerini esas alır. Ancak Tüketicinin seyahatin gerçekleşmemesi, seyahatin tamamının amacı açısından gereksiz hale gelmesi veya esaslı unsurlarından yoksun olması nedeniyle tüketicinin seyahatten vazgeçmesi, seyahatin ürün sahibi tarafından iptal edilmesi durumlarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinde bu çizelge hükümleri uygulanamaz.

Çizelgeden konaklama hizmetlerindeki eksiklikler ve ayıplar karşılığında, konaklama bedelinden indirim oranlarına ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse;

Manzara veya balkon olmaması(İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde) %10,

Isıtma veya soğutma sisteminin olmaması, çalışmaması veya ihtiyacı karşılamaması kış veya yaz aylarında %20, (normal oda sıcaklığı ~20-23 o)

Sıcak suyun olmaması (~25o) %25, 17.7.5. İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde minibar ve TV bulunmaması %10,

Asansör bulunmaması veya çalışmaması durumunda zemin +3 kattan fazla tesislerde %10,

İlan, reklam veya sözleşmede taahhüt edilmesi halinde Açık Yüzme havuzunun olmaması veya kullanıma kapalı olması (yaz ayları için) %20 şeklindedir.

Yine havayolu ile ulaşımda, Ulaşım hizmetlerindeki eksiklikler için aşağıdaki tazmin yöntemleri uygulanır;

Tarifeli uçuşlarda,

4 saati aşan gecikmelerde alkolsüz içecek ikramı,

6 saati aşan gecikmelerde yemek ikramı,

8 saati aşan gecikmelerde konaklama verilir. Bu hizmetlerin verilmesi havayolunun sorumluluğunda olup, seyahat acentesinin teminatı altındadır.

22 Temmuz 2020 tarihinde 6502 sayılı TKHK’na eklenen 73-a maddesi ile doğrudan tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple 6502 sayılı TKHK da yer alan sözleşme türlerinden biri olan paket tur sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava şartı kapsamına alınmıştır. Bu çizelgenin Paket Tur Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk görüşmelerinde kullanılması arabulucu için taleplerin değerlendirilmesinde, taraflar için taleplerin belirlenmesinde ve anlaşmalar yapılmasında faydalı olacak ve sürece katkı sunacaktır.

Ancak miktar ve değer bakımından Tüketici Hakem Heyetinin görev kapsamında yer alan uyuşmazlıklar  dava şartı kapsamından istisna tutulmuş olduğundan eğer paket tur sözleşmesinin değeri tüketici hakem heyeti yetkisi sınırları  içinde ise bu durumda dava şartı arabuluculuk hükümleri uygulanmayacak, tüketici hakem heyetine direk başvuru söz konusu olacaktır.

 

Yorum Yap

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım