Çalışma Saatleri - 9:00 - 18:00,Cumartesi - 9:00 - 14:00
Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6Kadıköy, İstanbul

Author page: admin

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ, MEVZUAATTAKİ YERİ ve KÜTAHYA ÇİZELGESİ

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ, MEVZUAATTAKİ YERİ ve KÜTAHYA ÇİZELGESİ

Paket Tur Sözleşmeleri ilk defa 06.03.2003 tarihinde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun da yapılan değişiklikle 6C maddesi olarak kanunda düzenlenmiştir. 13.06.2003 tarihinde bu kanuna  dayanılarak hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulamaları, Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu tarihten çok sonra 07.11.2013 tarihli 6502 Sayılı…

Devamını Okuyun

Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İmzalanan Anlaşma Belgesinin Niteliği Nedir? Vergi ve Harç Bakımından Avantajları Nelerdir?

Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İmzalanan Anlaşma Belgesinin Niteliği Nedir? Vergi ve Harç Bakımından Avantajları Nelerdir?

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun  “Tarafların anlaşması” başlığı altında düzenlenmiş olan  18.maddesi ile arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarca düzenlenebilecek anlaşma belgesinin kapsamı, şekli ve sonuçları belirlenmiştir. İlgili madde ile arabuluculuk faaliyetinin niteliği gereği, anlaşmaya varılması hâlinde  sıkı kurallar konulmamıştır. Anlaşmanın kapsamı ve şekli, taraflarca serbestçe…

Devamını Okuyun

2021 Yılı  Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2021 yılı  Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ile 2021 yılında  arabuluculuk faaliyetleri için ödenecek ücret belirlenmiştir. Yayınlanmış ücret tarifesi 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Ücret tarifesinin 2.maddesinde yer aldığı üzere; bu tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine…

Devamını Okuyun

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2021 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2021 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı. TKHK Parasal sınırlar MADDE 3 – (1) 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe…

Devamını Okuyun

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları

Ülkemizde arabuluculuğa ilişkin yasal düzenlemelerin oluşması ile birlikte Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Arabuluculuk Kurulu tarafından Mart 2013 tarihinde gözden geçirilerek  “Türkiye Arabulucular Etik Kuralları” kabul edilmiştir. Bu kurallar arabuluculuğa ilişkin mesleki kuralları belirlemektedir. Arabulucular Etik Kuralları, arabuluculuk…

Devamını Okuyun

Arabuluculukta Yetki İtirazı

Arabuluculukta başvuru işçi-işveren uyuşmazlıklarında karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, ticari  uyuşmazlıklarda ise  uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna yapılır. Arabuluculuk  bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Uyuşmazlık…

Devamını Okuyun

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım